fb-sls-lj


Srednja lesarska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 662
Ravnateljica:   01 2411 624
Zbornica: 01 2411 622
Svet. služba:   01 2411 614
Fax: 01 2411 663

lesarska@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Program Tehnik PTI

Ti pa že marsikaj veš o lesarstvu. Izšolal si se za poklic mizarja, vendar bi rad dopolnil vrzeli v svojem teoretičnem znanju.

V tem programu boš osvojil vsa potrebna dodatna znanja za poklic lesarski tehnik.

Izobraževanje po tem programu traja 2 leti. POGOJ ZA VKLJUČITEV V PROGRAM je končano triletno poklicno izobraževanje za mizarja.

Po dveh letih boš šolanje zaključil s poklicno maturo, enako tisti, ki je predpisana za 4-letno izobraževanje za lesarskega tehnika.

Možnosti po končanem šolanju

Po zaključeni poklicni maturi imaš glede zaposlitve in nadaljevanja študija enake možnosti kot lesarski tehnik.

Predmetnik

 

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1 Slovenščina obvezno 276 13
P2 Matematika obvezno 206 10
P3 Tuji jezik obvezno 276 13
P4 Umetnost obvezno 30 2
P5 Zgodovina obvezno 40 2
P6 Geografija obvezno 40 2
P7 Sociologija izbirno 40 2
P8 Psihologija izbirno 40 2
P9 Fizika obvezno 80 4
P10 Kemija obvezno 40 2
P11 Športna vzgoja obvezno 150 7
Skupaj A   1178 57

B – Strokovni moduli

M1 Tvoriva obvezno 40 2
M2 Tehnologija obdelave lesa obvezno 128 6
M3 Konstruiranje lesnih izdelkov obvezno 100 5
M4 Stroji za obdelavo lesa obvezno 60 3
M5 Podjetje in priprava dela obvezno 102 5
M6 Proizvodna tehnika obvezno 90 4
M7 Projektiranje obvezno 220 10
M8 Ekonomika proizvodnih procesov   izbirno 60 3
M9 Opremljanje interjerjev                    izbirno 60 3
M10 Žagarstvo in sušenje                         izbirno 60 3
Skupaj B   860 41
Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  Praktični pouk   170 8

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

  Praktično usposabljanje z delom   76 3

D – Interesne dejavnosti

  Interesne dejavnosti   96 4

E – Odprti kurikulum

  Odprti kurikulum    242 11
 
Skupaj pouka (A+B+E)   2280 109
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   246 11
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2376 113
Skupaj (A+B+Č+D+E)   2452 116
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)     4
Skupaj kreditnih točk     120
 
Število tednov izobraževanja v šoli   69  
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju   2  
Število tednov interesnih dejavnosti   3  
Skupno število tednov izobraževanja   74  

 

 Vsebine odprtega kurikula lesarski tehnik - pti:


1. letnik
matematika v stroki
kemija v stroki
fizika v stroki
Wood Woop

2. letnik
izbirni modul
nove tehnologije
marketing
Wood Woop

 

 

les 2

Znanje in zavedanje o lesu ima pridih čarobnosti in nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je kreativno in lepo.

(neznan avtor)

les 3

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.

(Teischinger)

les 1

Les brez gozdov je prav tako nepredstavljiv kot dan brez lesa.

(Patrick Moore)