fb-sls-lj


Srednja lesarska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 662
Ravnateljica:   01 2411 624
Zbornica: 01 2411 622
Svet. služba:   01 2411 614
Fax: 01 2411 663

lesarska@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

PROGRAM ERASMUS+, UČNA MOBILNOST DIJAKOV IN OSEBJA (E+ KA1)

Program mobilnosti dijakov in učiteljev izvajamo od šolskega leta 2016/17. V programu sodelujejo dijaki 3. letnikov vseh programov srednjega strokovnega izobraževanja. V partnerski šoli v Tampere (Finska) udeleženci mobilnosti sodelujejo pri praktičnemu in teoretičnemu pouku in obiskujejo podjetja z njihovega strokovnega področja. V Bragi (Portugalska) pa dijaki opravljajo praktično usposabljanje v podjetjih njihove stroke (PUD). V š. l. 2018/19 bodo odšli na mobilnost tudi v Leipzig (Nemčija), kjer bodo opravljali PUD ali se usposabljali v šolskem poklicnem centru.

Cilji mobilnosti so predvsem izboljšati poklicne in ključne kompetence udeležencev, komunikacijske spretnosti (v tujih jezikih), razvijati samostojnost, samoiniciativnost, odgovornost in motivacijo. Prek druženja z dijaki iz države gostiteljice in drugih držav ter spoznavanja naravnih, družbenih, gospodarskih, poklicnih in kulturnih značilnosti dijaki bolje razumejo kulturno pestrost in medkulturno bogastvo Evrope. Vse to izdatno in pozitivno prispeva h kakovosti poučevanja, učenja in vzdušja na ŠCL.

Program E+ krije udeležencem vse stroške potovanja, zavarovanja, namestitve, prehrane, lokalnih prevozov in kulturnega programa (npr. ogled Helsinkov, Porta ali drugih bližnjih mest, muzejev). Pri izboru dijakov upoštevamo njihovo motivacijsko pismo in življenjepis, angažiranost in uspešnost pri pouku in življenju šole, reference s strani učiteljev (dijakov razvoj in napredek) ter sporazumevanje v angleščini. Pred mobilnostjo imajo dijaki obvezne priprave (stroka, kultura, jezik, karierni razvoj, varnost na spletu in potovanju, IKT). S šolo sklenejo učni sporazum, ki opredeljuje učne cilje mobilnosti ter obveznosti udeležencev pred mobilnostjo, med njo in po njej.

Po povratku z mobilnosti pa nastopi ključna faza projekta, tj. razširjanje rezultatov in učinkov mobilnosti na druge dijake in učitelje, ki niso bili v tujini. Udeleženci prejmejo certifikat Europass mobilnost, ki v vsej EU dokazuje njihovo mednarodno učno aktivnost in pridobljene kompetence, potrdilo o udeležbi ter druga formalna dokazila. Spoznali smo, da vsi naši dijaki obvladajo dovolj angleščine ter da so zaradi poklicnega znanja in veščin ter delovnih navad zelo spoštovani pri tujih partnerskih organizacijah in podjetjih.

Helena Fortič, koordinatorka

les 2

Znanje in zavedanje o lesu ima pridih čarobnosti in nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je kreativno in lepo.

(neznan avtor)

les 3

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.

(Teischinger)

les 1

Les brez gozdov je prav tako nepredstavljiv kot dan brez lesa.

(Patrick Moore)