fb-sls-lj


Srednja lesarska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 662
Ravnateljica:   01 2411 624
Zbornica: 01 2411 622
Svet. služba:   01 2411 614
Fax: 01 2411 663

lesarska@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Poziv dijakom za prijavo na mednarodno mobilnost Erasmus+ 2017/18

Dijaki 3. letnikov vseh izobraževalnih programov na šoli se lahko potegujejo za udeležbo na mednarodni mobilnosti v okviru programa Erasmus+ in sicer na dveh destinacijah:
TAMPERE, FINSKA – sodelovanje pri praktičnem in teoretičnem pouku na partnerski šoli, ogled podjetij) in
BRAGA, PORTUGALSKA; praktično usposabljanje pri delodajalcih – PUD (samo ST, KT in LT).

Program v celoti krije stroške potovanja in bivanja dijakov (namestitev, lokalni prevoz, prehrana, organizirani prostočasni program). Mobilnost traja 10 delovnih dni + pot.

Dijak sklene s šolo učni sporazum, ki opredeljuje učne cilje mobilnosti ter njegove obveznosti pred mobilnostjo, med njo in po njej (razširjanje izkušenj in rezultatov mobilnosti, kar je temeljni cilj programa).

Prijaviš se tako, da oddaš 1) prijavni obrazec, 2) življenjepis in 3) motivacijsko pismo (vse v slovenščini). Prijavni obrazec podpišejo dijak in starši (velja tudi za polnoletne).

Merila za izbor dijakov: Motivacijsko pismo, 2) Življenjepis; 3) Angažiranost in uspešnost pri pouku in življenju šole; 4) Obšolske dejavnosti (na šoli in izven); 5) Dve referenci s strani učiteljev (razvoj in napredek dijaka); 5) Raven in napredek pri sporazumevanju v tujem jeziku (Opomba: Jezik ni ovira - VSI naši dijaki obvladajo dovolj angleščine!).

VABLJENI K PRIJAVI!

Prijavo oddaš v zbornici za koordinatorico HELENO FORTIČ najkasneje do 13. oktobra 2017.

Nadaljnje informacije:
Helena Fortič, koordinatorica
E-pošta: helena.fortic@guest.arnes.si helena.fortic@sclj.si
Na sestanku v začetku prihodnjega tedna – termin bo objavljen na oglasni deski Erasmsu+ pri zbornici.

les 2

Znanje in zavedanje o lesu ima pridih čarobnosti in nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je kreativno in lepo.

(neznan avtor)

les 3

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.

(Teischinger)

les 1

Les brez gozdov je prav tako nepredstavljiv kot dan brez lesa.

(Patrick Moore)