fb-sls-lj


Srednja lesarska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 662
Ravnateljica:   01 2411 624
Zbornica: 01 2411 622
Svet. služba:   01 2411 614
Fax: 01 2411 663

lesarska@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

COBISS+

Obvestila

Nagovor

ravnateljicaizobrazba je nadvse pomembna tako za posameznikov osebnostni razvoj kot za razvoj celotne družbe.

Vzgoja in izobraževanje mladih je v razvoju naše stroke pomembna in odgovorna naloga. Nadaljevati moramo to, kar so uspešno počeli že pred nami.

Po vsem svetu bomo tudi v prihodnje uporabljali izdelke iz lesa. Proizvajali jih bodo tisti, ki bodo to znali, to pa bodo znali tisti, ki se bodo tega učili in svoje znanje stalno izpopolnjevali.

Danes potekajo v svetu globalne spremembe. Obdobje velikih industrijskih procesov se je izteklo, namesto njih se uveljavljajo fleksibilni sistemi,ki zahtevajo več znanja in so povezani z računalniško tehnologijo. Naše strokovno šolstvo mora slediti tem spremembam in jih upoštevati.

Učitelji in drugi sodelavci šole se bomo trudili, da bomo svojim dijakom in vajencem posredovali čim več znanja, da bi jih naučili živeti v skupnosti različnih kultur, da bi jih naučili spoštovanja, medsebojnega razumevanja in strpnosti. Pri tem smo vsekakor vedno pripravljeni na dialog med učitelji, dijaki in starši, saj se zavedamo, da bomo le tako ustvarili pogoje za pridobitev novega znanja in spoznanj, potrebnih za življenje.

Ravnateljica Mag. Majda Kanop

lesarska arhiv obvestil 01

les 2

Znanje in zavedanje o lesu ima pridih čarobnosti in nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je kreativno in lepo.

(neznan avtor)

les 3

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.

(Teischinger)

les 1

Les brez gozdov je prav tako nepredstavljiv kot dan brez lesa.

(Patrick Moore)